Kesä puutalossa

 
 Kuukauden ajan saan kutsua tätä paikkaa kodikseni, paikkaa jossa joku on asunut jo 200 vuotta sitten. 

Kuukauden ajan saan kutsua tätä paikkaa kodikseni, paikkaa jossa joku on asunut jo 200 vuotta sitten. 

Milloin olet viimeksi hengittänyt oikein syvään, niin että tunnet kuinka koko keho ja mieli rentoutuu? Milloin olet saanut tilaa antaa ajatustesi kulkea vapaasti, saanut tilaa hengittää, tilaa toteuttaa, tilaa unelmoida, tai tilaa tehdä ei yhtikäs mitään?

Minusta oli pitkään tuntunut että tarvitsen tilaa hengittää, tilaa avata mieltä ja vain olla. Tehdä juuri sitä mikä tuntuu hyvälle. Tästä lähti idea kuukaudesta luonnon äärellä, paluusta kiireettömään arkeen ja yksinkertaiseen elämäntyyliin, paluusta siihen mistä on joskus lähdetty. Toisin sanoen kuukausi pienessä kylässä, 200 vuotta vanhassa puutalossa, ilman vettä ja moderneja mukavuuksia. Jokin tässä askeettisessa, tai ennemminkin yksinkertaisessa ja alkuperäisessä elämäntyylissä viehättää minua. Ehkäpä juuri ajatus kiireettömyydestä, omasta tilasta, ja turhan kaupunkielämän tuomien rakenteiden pois karsimisesta.

Toisaalta olen aina kutsunut itseäni kaupunkilaiseksi. Rakastan kaupungin melskettä, uusien katujen ja kahviloiden löytämistä, ikkunasta ohimenevän liikenteen tuijottelua ja tunnetta anonyymina olemisesta kaiken hälinän keskellä. Voin vapaasti mennä ja tulla, kenenkään tiedostamatta. Samaan aikaan elämä on hektistä, on liian monta paikkaa jossa olla, liian monia ihmisiä nähtävänä, liian tiukka aikataulu, liian paljon tekemistä mutta liian vähän aikaa. Liikaa hauskojakin asioita, liikaa, liikaa kaikkea. 

En usko että ihmisiä on luotu liiallisuuksiin, liika tekeminen turruttaa, ja muutumme helposti tunnottomiksi sille mikä meitä oikeasti kiinnostaa. Mikä minulle on tärkeätä, mikä minua kiinnostaa ja mihin haluan käyttää aikani? Uskon että kiireettömyyden keskeltä voi löytää vastauksen tähän. Koska jos ihmisiä ei ole luotu liiallisuuksiin, meitä ei myöskään ole luotu liian vähään. Yksinkertaisuuteen palaaminen ei nimittäin tarkoita asioiden pois jättämistä, vaan niiden laittamista tärkeysjärjestykseen. Kuukausi puutalossa on juuri sitä, aitouden äärellä olemista, sopivassa määrin pohdiskelua ja puuhailua luonnon keskellä.

 Aikaa miettiä ja unelmoida.

Aikaa miettiä ja unelmoida.

When was the last time you took a really deep breath, and felt your whole body and mind relax? When have you given your thoughts space to run freely, had space to breathe, space to create, space to dream, or space to do absolutely nothing?

For a long time I felt like I need some space to breathe, space to open my mind and just be. Do exactly what feels good. From there the idea of a month close to the nature started. The idea of returning to a slow lifestyle, to a lifestyle where we once started. In other words, a month in a 200 year old wooden house, without water and modern comforts. Something in this ascetic, or simple and original, lifestyle inspires me. Maybe it is the thought of a hurry free life, own space, and the possibility to cut out the structures that "citylife" brings.

On the other hand I have always called myself a citygirl. I love the bustle of the city, discovering new streets and cafés, watching the passing traffic from a window, and feeling anonymous in the midsts of everything. I can freely come and go, without people noticing. At the same time life is hectic, there is too many places to be in, too many people to meet, too tough of a schedule,  too much to do and too little time. Too many fun things, too many, too much, an overflow.

I don't believe people were created for superfluity, an overflow benumbs us, and we easily become numb even to our real interests. What is important for me, what are my interests, and were do I want to spend my time? I believe an answer to this can be found when we are not in a hurry. Because if people are not created for superfluity, we are not created to do nothing either. Slowing down, and returning to the simple doesn't mean eliminating everything, but rearranging it in order of importance. A month in a wooden house is exactly that, a good amount of genuine thinking and creating near the nature.